Valencià

La traducció és una tasca delicada i fascinant que, tanmateix, requereix competència i professionalitat, fiabilitat, qualitat, puntualitat i preus raonables.

La nostra prioritat a l’hora de portar a terme una bona traducció no és solament un coneixement òptim de les llengües, condició indispensable encara que no suficient, és individuar la part específica del text i transmetre a la llengua d’arribada els mateixos conceptes i missatges del text original, amb el màxim respecte a aspectes lingüístics i culturals.

L’objectiu final és el subministrament d’una traducció completa i coherent, adequada a la llengua d’origen i a les exigències del client.

El treball de la traducció no és una cadena de muntatge. És una tasca artesanal feta per un orfebre de les paraules.

Una traducció ha de comprendre un seguit d’operacions:

ANÀLISI DEL TEXT A TRADUIR

  • Anàlisi de l’estil, anàlisi terminològica i recerca d’equivalents en l’altre idioma.

ELABORACIÓ DEL TEXT TRADUÏT

  • Redacció del text en la llengua d’arribada de manera que resulte natural i coherent.

CONTROL DE QUALITAT

  • Control de la fluïdesa, de l’ús de la terminologia adient, de la sintaxi i de la gramàtica, del format, de la integritat i de l’ortografia.

D’aquesta forma la traducció es revisa amb atenció en cadascuna de les seues parts i el client rep un servei complet, puntual i d’alta qualitat.